Zomer

Bonne pensée du matin
Arthur Rimbaud

In zomernachten om vier uur –
de liefdesparen rusten zacht,
in ochtendlicht verdampt de geur
van hun gelag.

Maar in hun werkplaatsen weids
onder de zon der Hesperiden
roeren zich in hemdsmouwen reeds
de timmerlieden.

In hun arcadisch toevluchtsoord
vervaardigen ze op hun gemak
plafonds met valse luchten voor
de stadse kak.

Zijn ze niet onweerstaanbaar, deze
knechten van een Arabisch vorst!
Ik bid u, Venus, laat uw loze
gelieven los

en haast u hier-
naar toe en neem jenever mee
zodat het werkvolk zijn vertier
heeft tot de tijd van ’t middagbad in zee.

Vertaling Jan Houtsma