Gerel Dzjind

Gerel Dzjind, kunstenaar uit Oelan Bator. Volksverhui­zing on­­der leiding van de Genghis Kahn.  166 x 118 cm.

Detail 1
fragment

Detail 2
detail 2

Oost-In­di­­sche pentekening op gouache (land­kaart toen­ma­lig Mongolië), gekocht rond 1995 van het toen­malig hoofdkantoor van Kanach, de Ne­­­derlands-Mon­goolse vriend­schapsver­eni­ging.

Detail 1: Twee door ossen getrokken karren vervoeren elk een Mongoolse Ger, in het westen beter be­kend als Yurt. De Mongoolse Yurt, van vilt gemaakt, ziet er van buiten vriendelijk uit met haar ronde vorm en geeft de sfeervolle en authentieke tent van binnen een verbonden en veilig gevoel. De Yurt is 6 meter in diameter en heeft 5 slaapplaatsen: een lits-jumeaux, een stapelbed en een zit-slaap­bank.

Detail 2: Kamelenkaravaan